etusivu | luonto | muut ihmiset | minä itse | yhteiskunta | lopeta

Luonto
Kaikista ns. rahakasveista tupakan epäillään olevan ympäristölle kaikkein tuhoisin. Tupakan viljely vaatii paljon vettä, maa-alaa ja ympäristömyrkkyjä eikä tuota ravintoa kenellekään. Tupakan lehtien kuivaus on merkittävä metsätuhojen aiheuttaja: yhden tupakkatonnin kuivaamiseen tarvitaan 55 tonnia puuta. Kaiken kaikkiaan tupakkaa tuotetaan vuosittain 6,5 miljoonaa tonnia.

Tupakanviljely tuhoaa sademetsiä. Metsiä kaadetaan, jotta viljelyksille olisi muutamaksi vuodeksi viljeltävää maata. Myös tupakan kuivaaminen kuluttaa metsiä; kehitysmaissa kuivatus hoidetaan usein puulla lämmittämällä. Kehittyneissäkin maissa, kuten USA:ssa, tupakantuotanto on ongelmallista, koska se kuluttaa paljon energiaa.

Tupakkayhtiöt harjoittavat kehitysmaissa ryöstöviljelyä, jossa viljelijä pakotetaan kasvattamaan tupakkakasveja, jotka vievät peltoalaa ravinnoksi kelpaavilta viljelmiltä, joilla voitaisiin helpottaa nälänhätää.

Tupakan käyttö aiheuttaa myös ympäristöongelmia. Lähivaikutuksia ovat sisäilman pilaantuminen, roskaaminen natsoilla, vaarallisten jätteiden joutuminen esimerkiksi lasten ja eläinten ulottuville ja erilaiset onnettomuudet (esimerkiksi tulipalot). Yleisiä ympäristöongelmia ovat tupakan poltosta syntyvät päästöt ja metsäpalojen kaltaiset ympäristöonnettomuudet. Määrällisesti pahimmat ympäristöpäästöt aiheutuvat hiilidioksidista, hiilimonoksidista, metaanista, tervasta, nikotiinista ja ammoniakista.

Tupakkatuotteiden valmistus on suurteollisuutta, jossa käytetään lukuisia kemikaaleja. Tuotanto aiheuttaa erilaisia päästöjä tai niiden vaaran. Esimerkiksi vuonna 1995 valmistettiin yli 5500 miljardia savuketta, josta syntyi noin 2,3 miljoonaa tonnia valmistusjätettä ja noin 210 000 tonnia kemikaalijätettä. Vähemmän nikotiinia sisältävien savukkeiden valmistuksessa syntyi noin 300 000 tonnia erittäin myrkyllistä jätenikotiinia.

Tupakkateollisuus ei aiheuta pelkästään tuhansia turhia ihmisten kuolemia, yhtä lailla kärsivät myös eläimet, jotka eivät koskaan polttaisi tupakkaa, jos eläinkokeita teettävät tupakkayhtiöt eivät niin haluaisi. Eläimiin testataan tupakan vaikutuksia ja aiheutetaan niille täysin turhia kuolemia.

Lopeta tupakanpoltto!
© Lassi Heikkinen, 2002